top of page

החומות שלי לא מספיק חזקות

פתאום אני מבינה

שהרבה מהבלבול שהייתי שרויה בו בעבר,

בתקופה שהייתי בבית

היו רגשי אשמה

כל כך רבים

שאמא שלי ואחותי האכילו אותי בהם

שלא הייתי חדה מספיק להבין

שהן משליכות עליי


והייתי מתהלכת בעולם

ולא יודעת איך לסחוב משא כל כך כבד

או איך פורקים.

איך פורקים משא

שאת בכלל לא יודעת איך הגיע לגב שלך

מי הזמין אותו

את הסחורה המפוקפקת

המלוכלכת

הקלוקלת הזאת.

בבקשה

שמישהו ימציא מכונה

מתוחכמת כל שהיא

שתאדה את האשפה הזה מהעולם

איך אפשר לאדות

אשפה אנושית?


וגם היום

אני מתביישת להגיד

שזה חודר אליי ללב

שהחומות שלי לא מספיק חזקות

מול מי שהכי פוגע

ומול מי שדווקא טוב יותר אליי

יש בי חשש, שמא

יכנס ויזרע הרס.


Comments


bottom of page