top of page

זה הסיפור שלי

בעמוד זה סיפורים אישיים של כותבים אמיתיים ששיתפו אותנו בסיפורי הפגיעה באופן אנונימי דרך הפרוייקט 'זה הסיפור שלי' שנוצר על מנת לעזור לנפגעי/ות התעללות נרקיסיסטית להבין שהם אינם מדמיינים, ולצמצם את תחושת הבדידות והבושה סביב הנושא.

bottom of page