top of page

אודות

עינב יולביץ' פסיכולוגית קלינית
חני לורנצי-אורן פסיכולוגית קלינית

"עוגן" הוקמה על ידי עינב יולביץ' וחני לורנצי-אורן, שתי פסיכולוגיות קליניות, במטרה להעלות מודעות לזיהוי והתמודדות עם יחסים נרקיסיטיים/פסיכופתיים.

יחסים נרקיסיטיים/פסיכופתיים הינם תופעה שנעדרה עד השנים האחרונות מהשיח החברתי ומהשיח הטיפולי המרכזי. זאת למרות שהתעמרות מסוג זה פוגעת פגיעה משמעותית בקורבנותיה מבחינה נפשית, פיזית ותפקודית לא פחות מאלימות מינית ואלימות פזית, ואף על פי שישנן עדויות רבות לתופעה וכתבים מקצועיים בנושא. 

בשנים האחרונות עולה ומגיע לקדמת הבמה גוף ידע רחב בעולם בנוגע להתעללות נרקיסיסטית/פסיכופתית והשלכותיה על הנפגעים/ות. לנוכח הבנתנו כי אין כיום מספיק מידע נגיש ומסודר בעברית לנפגעים/ות ולמטפלות/ים, הקמנו את "עוגן" במטרה להעלות מודעות בנוגע לתופעה שפוגעת אנושות בחייהם של רבים.

מאז הקמת היוזמה הגיעו לעוגן עשרות אלפי פניות מנפגעות/ים, ממטפלות/ים המבקשות/ים ללמוד את הנושא ומאנשים המבקשים להתנדב. בעקבות כך גייסנו מספר מתנדבות/ים הנותנות/ים מענה ראשוני, ומפנות/ים במידת הצורך למידע ולהמשך טיפול וכן מתנדבים האמונים על יצירה והעלאת תכנים לעמוד הפייסבוק ולאתר. כמו כן, אנו מכשירות מטפלות/ים מוסמכות/ים לטיפול בנפגעי/ות יחסים נרקיסטיים/פסיכופתיים בקורסים שלנו, בהרצאות לצוותי מטפלות/ים ובהדרכות אישיות למטפלות/ים מכל הארץ. בנוסף אנו עוסקות בהעלאת מודעות לנושא באמצעי התקשורת השונים המיועדים לקהל הרחב ולמטפלים וכן פעילות אל מול משרדים ממשלתיים במטרה לשינוי. כמו כן, עוגן עוסקת בפעילות הדרכתית ולימודית מול עמותות שונות הפעילות בתחום האלימות במשפחה ומענה לנפגעות/ים, כגון "פורום מיכל סלה", "נעמת", "סהר" ועוד. 

במקרים של התעללות נרקיסיסטית/פסיכופתית ידע יכול להציל חיים ולשפר את איכות החיים ועל כן ניתן למצוא באתר מאמרים מקצועיים. כמו כן ניתן למצוא המלצות על אנשי טיפול המכירים את התחום, סיפורים אישיים של נפגעות/ים, המלצות על ספרים ואתרים רלוונטים, מידע בנוגע להכשרת מטפלים ועוד.

ניתן לפנות אלינו במייל ogen7733@gmail.com

למידע נוסף לגבי מהי התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית:

תרומות

תרומה להנצחתם של דבורה, אליעזר ויוסף קסלר ז״ל שנספו בשואה

נתרם ע"י מיכאל קסלר ז"ל באמצעות מנהלת העזבון גב' קרן פריזר

bottom of page