top of page

אודות

עינב יולביץ' פסיכולוגית קלינית

יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים מתאפיינים באלימות ממשית וחמורה שקשה להבחין בה מבחוץ, ולעיתים גם מתוך היחסים עצמם. למרות הקושי לזהותם, יש בהם פגיעה משמעותית והרסנית לנפשו של הנפגע, מפני שבבסיסם ניצבים מחיקה, סיפוח, והשתלטות על נפשו של אחר.

יחסים נרקיסיטיים/פסיכופתיים הינם תופעה שנעדרה עד השנים האחרונות מהשיח החברתי ומהשיח הטיפולי המרכזי. זאת למרות שהתעמרות מסוג זה פוגעת פגיעה משמעותית בקורבנותיה מבחינה נפשית, פיזית ותפקודית לא פחות מאלימות מינית ואלימות פזית, ואף על פי שישנן עדויות רבות לתופעה וכתבים מקצועיים בנושא. בשנים האחרונות עולה ומגיע לקדמת הבמה גוף ידע רחב בעולם בנוגע להתעללות נרקיסיסטית/פסיכופתית והשלכותיה על הנפגעים/ות. לנוכח הבנתנו כי אין כיום מספיק מידע נגיש ומסודר בעברית לנפגעים/ות ולמטפלות/ים, מונגש אתר זה לרווחת הציבור, על מנת לתת ידע בנוגע לתופעה שפוגעת אנושות בחייהם של רבים.

"עוגן" הוקמה על ידי עינב יולביץ' וחני לורנצי-אורן, שתי פסיכולוגיות קליניות בשנת 2020, ומנוהלת כיום על ידי עינב יולביץ'. מאז הקמת היוזמה הגיעו לעוגן עשרות אלפי פניות מנפגעות/ים, ממטפלות/ים המבקשות/ים ללמוד את הנושא ומאנשים המבקשים להתנדב. במשך שלוש וחצי שנים מתנדבי/ות עוגן נתנו מענה ראשוני לפונים/ות, הוכשרו מאות מטפלות/ים בעלות תואר שני לטיפול בנפגעי/ות יחסים נרקיסטיים/פסיכופתיים בקורסים פרטיים, בהרצאות לצוותי מטפלות/ים ובהדרכות אישיות למטפלות/ים בכל הארץ. בנוסף, נעשתה עבודה מאומצת להעלאת מודעות לנושא באמצעי התקשורת השונים המיועדים לקהל הרחב ולמטפלים וכן פעילות אל מול משרדים ממשלתיים. כמו כן, עסקנו בעוגן בפעילות הדרכתית ולימודית מול עמותות שונות הפעילות בתחום האלימות במשפחה ומענה לנפגעות/ים, כגון "פורום מיכל סלה", "נעמת", ויצו, מכון חרוב, "סהר" ועוד.

במקרים של התעללות נרקיסיסטית/פסיכופתית ידע יכול להציל חיים ולשפר את איכות החיים ועל כן ניתן למצוא באתר מאמרים מקצועיים, רשימת מטפלות, סיפורים אישיים של נפגעות/ים, המלצות על ספרים ואתרים רלוונטיים, מידע בנוגע להכשרת מטפלים וקורס מוקלט לנפגעות/ים ולבני משפחה.

להזמנת הרצאות/הכשרות למטפלות/ים:                                              

תרומות

תרומה להנצחתם של דבורה, אליעזר ויוסף קסלר ז״ל שנספו בשואה

נתרם ע"י מיכאל קסלר ז"ל באמצעות מנהלת העזבון גב' קרן פריזר

'עינב יולביץ

פסיכולוגית קלינית

מקימה ומנהלת עוגן

איה כהנא

פסיכולוגית בהתמחות קלינית

אחראית פרויקטים ותפעול

למידע נוסף לגבי מהי התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית:

איה תמונה מטפלת_edited.jpg
bottom of page