top of page

יחסים נרקיסיסטיים / פסיכופתיים האלימות הבלתי נראית: קורס העמקה מקוון

עלות הקורס: 520 ש"ח

הקורס כולל:

  • 7 שיעורים מוקלטים

  • משך השיעורים נע בין ארבעים דקות לשעה ועשרים דקות

  • השיעורים יהיו פתוחים לצפייה למשך שישה חודשים מרגע הרכישה

  • רשימה ביבליוגרפית מסודרת

  • אמצעי המחשה ותרגול

חשוב להדגיש כי קורס זה אינו תחליף לטיפול פסיכולוגי, ניתן לקחת אותו לפני טיפול או במהלכו. 

במכל מקרה, מומלץ טיפול פסיכולוגי במקרה של מעורבות במערכות יחסים נרקיסיטסיות / פסיכופתיות


שימו לב! 

הקורס נועד ללמידה אישית בלבד, ואין להעביר את ההקלטות למשתמש אחר או לקבוצת משתמשים

יחסים נרקיסיסטיים / פסיכופתיים האלימות הבלתי נראית: קורס העמקה מקוון
bottom of page