top of page
ספה כמיצגת טיפול בנפגעי התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית, גזלייטינג

מטפלות שהוכשרו בעוגן

רשימה זו מרכזת את פרטי המטפלות/ים בוגרות ההכשרה של עוגן כולן מטפלות בעלות הכשרה מעמיקה אשר השלימו את הקורס הממוקד למטפלות/ים.

הפרסום באתר נעשה כשירות לציבור. הפניה לטיפול הינה פרטית, באחריות הפונה, ויוזמת עוגן אינן צד בקשר הטיפולי על כל מרכיביו, לרבות נושאי תשלום.

arrow&v
arrow&v

אין תוצאות מתאימות לחיפוש, יש לנסות חיפוש אחר

bottom of page