top of page
jess-bailey-X5gDoysLbBc-unsplash.jpg

קורסים והרצאות לקהל הרחב

יחסים נרקיסיסטיים / פסיכופתיים האלימות הבלתי נראית: קורס העמקה מקוון

מאפייני האישיות של הפוגעות/ים והנפגעות/ים, הדינאמיקה הנפשית שמאפיינת את הקשר וסוגי מניפולציות

יחסים נרקיסיסטיים / פסיכופתיים האלימות הבלתי נראית: קורס העמקה מקוון

הפגיעה שאיננו רואים - אלימות פסיכולוגית במערכות יחסים
הרצאה לקהל הרחב / חברות / ועדי עובדים

מערכות יחסים זוגיות רבות מכילות בתוכן אלימות בלתי נראית, הקשר מתאפיין בסערות רגשיות, עליות וירידות בקרבה ובמצב הרוח, עיסוק רב סביב הקשר ותחושות חוסר אונים. מבחינה זו ידע זה כח! למידה על מערכות יחסים מסוג זה יכולה להציל חיים ואיכות חיים!
בהרצאה נדבר על מושגים מרכזיים בהתעללות נרקיסיסטית / פסיכופתית, נלמד לזהות את מאפייני התוקף/ת ומי עלול/ה להיכנס ליחסים מסוג זה, נבין מהו מעגל ההתמכרות/אלימות המאפיין את הקשר, נלמד על מניפולציות מרכזיות בהן משתמש התוקף/ת ועל דרכי התמודדות.

הפגיעה שאיננו רואים - אלימות פסיכולוגית  במערכות יחסים
הרצאה לקהל הרחב / חברות / ועדי עובדים

גזלייטינג במקום העבודה - התקיפה הבלתי נראית

גזלייטינג הינו תהליך של חתירה תחת תפיסת המציאות של אדם אחר באופן שיטתי ומתמשך, במטרה לשבות אותו ולהשתמש בו כאובייקט עבור הצרכים של התוקף/. זוהי מלחמת התשה נפשית, אשר רבים מהקורבנות שלה חווים מצוקה נפשית משמעותית. בהרצאה נדבר על גזלייטינג במקום העבודה: כיצד זה נראה, מה מפעיל את הגזלייטר, וכיצד מתמודדים עם התוקפנות הבלתי נראית והקשה הזו.

גזלייטינג במקום העבודה - התקיפה הבלתי נראית

הרצאה לבחירה

אנו יוצרות הרצאות לפי צרכיהם של מזמיני ההרצאה, ניתן ליצור עימנו קשר ולהזמין כל הרצאה שתבחרו בתחום ההתעללות הנפשית הנרקיסיסטית / פסיכופתית, אנו כאן לרשותכם.

הרצאה לבחירה
bottom of page