top of page

מהו גזלייטינג, כיצד הוא משפיע על הנפש והיבטיו השונים במערכות יחסים | לצפייה בהרצאה

גזלייטינג הינו שם של מניפולציה מרכזית ביחסים אלה המשפיעה על הנפגעות/ים באופן עמוק.

בהרצאה הנוכחית אנו מסבירות על סוגי הגזלייטינג והאופן בו הוא פוגע בנפגעות.ים. מערכות יחסים נרקיסיסטיות/פסיכופתיות ובתוכן הגזלייטינג הינן אלימות לכל דבר.
Comments


bottom of page