top of page

דגלים אדומים ותחושות בטן במערכות יחסים

"דגלים אדומים" במערכות יחסים עם אנשים בעלי מאפייני אישיות נרקיסיסטיים, הם סימנים חד פעמיים או דפוסים חוזרים המסמנים לצד הנפגע לשים לב ולבחון את מערכת היחסים ואת תחושותיו אל מול הצד השני. סימנים אלה יבואו לידי ביטוי לעיתים בקו אדום שנחצה ביחסים ולעיתים בדחיקה איטית של הגבולות של הנפגע/ת.


לפעמים נראה התנהגות אלימה ופוגענית מצד הפוגע/ת, אך במקרים אחרים הפגיעה תבוא לידי ביטוי בסימנים קטנים שיכולים להיכלל כביכול ב"תחום האפור" אך בהצטברות יחד מהווים התעללות נפשית של ממש. "דגלים אדומים" יכולים להופיע בתחילת הקשר או בהמשכו או להחמיר לאורך הקשר


אלו הם "דגלים אדומים" שיכולים להופיע בתוך יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים עם אנשים בעלי מאפייני אישיות נרקיסיטיים:


1. באופן גורף וברור, בתחילתו של הקשר או בהמשכו, יופיעו ה"דגלים האדומים" הבאים כדפוסים חוזרים בהתנהגותו של הפוגע/ת:

• יצירת קשר קרוב, תלותי וצמוד במהירות.

• אי לקיחת אחריות של הפוגע/ת על התנהגותו/ה ופגיעתו/ה בנפגע/ת

• קנאה וחוסר פרגון

• צורך במחמאות בלתי פוסקות ויחס אוהד

• מניפולטיביות

• גזלייטינג

• ניסיונות שליטה

• ניסיון בלתי פוסק לחצות גבולות/לשכנע


2. שליטה היא אלמנט חזק בהתנהלות הזוגית ביחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים. הצד הפוגע ינסה להשיג שליטה בכל האספקטים של חיי הנפגע/ת, לעיתים זה עלול להיחוות כ"אהבה", אך לאורך זמן הנפגע/ת יחושו שחופש הפעולה וחופש הביטוי שלהם בקשר נפגעים.

במקרה זה יכולים להופיע ה"דגלים האדומים" :

• הקשר הופך להיות כל העולם של הנפגע/ת ותופס כל שעה ביומם על ידי הודעות, מפגשים ושיחות טלפון

• הקשר תופס מרחב גדול במחשבות ובעולם הפנימי של הנפגע/ת

• הפוגע/ת ירחיקו את מקורות התמיכה של הנפגע/ת (משפחה וחברים) על ידי האשמה והקטנה שלהם או בדרכים עקיפות/אחרות.

• הפוגע/ת יקטינו ויזלזלו באורח חייהם של הנפגע/ת, בתחומי העניין שלהם ובאנשים בחייהם

• הפוגע/ת יפגינו רצון עז להיות עם הנפגע/ת כל הזמן

• הפוגע/ת יעקבו אחרי הנפגע/ת וידרשו זמינות בכל שעות היום ובכל אמצעי התקשורת

3. במקרים מסוימים ובעיקר בקשרים זוגיים ה"דגלים האדומים" יתגלו לאחר זמן מה. בתחילת הקשר ייתכן שהנפגע/ת יחושו אושר, שמחה ואהבה, אשר אופייניים לשלב זה, הקרוי "הפצצת אהבה". עם זאת, בהמשך הקשר יפגינו הפוגע/ת התנהגויות שיחוו על ידי הנפגע/ת כ"לא אופייניות" ופוגעניות, כמו ה"דגלים האדומים" הבאים:

• הקשר מאופיין בעליות וירידות קיצוניות החוזרות על עצמן

• קור רגשי פתאומי מצד הפוגע/ת

• הקטנה של בני/בנות זוג לשעבר של הפוגע/ת, או האדרה של בני/בנות זוג לשעבר (לעומת בן/בת הזוג הנוכחית)

• איבוד עניין הדרגתי של הפוגע/ת בעברו, בחייו, ברצונותיו ובתחושותיו של הנפגע/ת.

• שקרים

• האשמות חוזרות

• התנהגות ותגובות בלתי צפויות

• בגידות


חשוב לציין ש"דגל אדום" הינו סימן אחד או כמה סימנים שכדאי לשים לב אליהם. סימנים אלו עלולים להעיד על דפוסים נרקיסיסטים/פסיכופתיים. סימן אחד אינו מעיד על הכלל אך הצטברות סימנים ותדירות גבוהה שלהם מעלה את הסבירות לבעייתיות בקשר.


בזמן ההתנהלות מול אנשים בעלי מאפייני התנהגות נרקיסיסטים/פסיכופתיים, הנפגע/ת עלולים לחוש בלבול, עייפות, חוסר אונים או חוסר שליטה (כתוצאה מהתנהגותו של הפוגע/ת), ולא תמיד יוכלו לקרוא נכונה, להבין ולפרש את התנהגותו של הפוגע/ת.

על כן, כדאי ללמוד את מגוון הדרכים והצורות בהם עלולים להופיע ה"דגלים האדומים", ולבחון את הקשר ואת התנהגותו של הצד השני תוך הקשבה לתחושות הבטן שלנו, לאורך התקדמות הקשר ובמצבים שונים.


הפוסט נכתב ע"י נטע פרץ, מתנדבת ב'עוגן'


Comments


bottom of page