top of page

איך לרשום יומן תיעוד מקיף

כהכנה להליך המשפטי (הוצאת צו הרחקה) והתנהלות מול המשטרה ובית המשפט, יש לנהל רישום ותיעוד של פרטי ופעילויות המטריד ורצף האירועים. 1. בראש הדף רשמי את פרטי המטריד הכוללים: שם מלא מספר תעודת זהות תאריך לידה כתובת מגורים מלאה (או האחרונה שידועה לך) מספר טלפון כתובת אימייל 2. יש לרשום את פרטי בני המשפחה של המטריד (אם הם ידועים לך) שם מלא וההקשר המשפחתי מספר טלפון ואם ידוע לך: כתובת מגורים מלאה, תעודת זהות, תאריך לידה וכתובת אימייל 3. עדים במידה והיו עדים נוספים לתקרית.יות עם המטריד, רשמי את פרטיהם: שם מלא כתובת מגורים מלאה מספר טלפון 4. טיב הקשר בינך לבין המטריד פרטי בקצרה על טיב הקשר בינך לבין המטריד (חבר לשעבר, משפחה, מכר, ידיד, חבר נוכחי, איש זר). 5. רישום הרצף הכרונולוגי של אירועי התקיפה רשמי בפירוט מקיף ככל האפשר את תיעוד התקיפות שבכללם: תאריך וזמן המקרה מה קרה? בפירוט ככל האפשר האם יש עדים או מעורבים נוספים? מה הם עשו? (רשמי את שמותיהם) איך התמודדת עם זה? כלומר, איך זה השפיע עליך ועל התנהלות חייך מבחינה מקצועית, בריאותית, רגשית. זה חלק חשוב שגם עליו יהיה מבוסס אישור צו ההרחקה וההליכים המשפטיים. רישום זה יכלול גם איסוף עדויות כגון צילומי מסך, פגיעה ברכוש, ונדליזם, צילומי פציעות שנגרמו על ידי התוקף, מכתבים או פתקים, תיעוד הליכים רפואיים, דוחות משטרה, צווי הרחקה קודמים, הקלטות ועוד. את היומן יש לערוך בצורה דיסקרטית ולשמור אותו במקום בטוח וסודי, שכן יומן זה ישמש מאוחר יותר בהליכי תביעה כנגד הפוגע. מידע שנרשם ביומן יכול לסייע בהליכי הוצאת צו הרחקה והליכים פליליים, במשפטי גירושין ואחזקת ילדים. היומן יוכל לסייע לעדות בבית המשפט בעתיד. הקפידי תמיד לרשום את שמו של איש המשטרה בתוך הרישומים שלך. אפילו אם לא יתבצע מעצר, את יכולה לבקש להכין דו"ח של התלונה שלך ולבקש העתק לעצמך. מאחר ומידע זה יכול לשמש כראיה עתידית בבית המשפט, הוא גם עלול להגיע לידי התוקף, על כן אל תכללי ברישומים האלה מידע שלא היית רוצה שהמטריד יראה. במקרה ואת לא מכירה את המטריד באופן אישי, יש דרכים לאתר אותו, אל תוותרי על הביטחון שלך.

צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת

בית המשפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית לשלומה של הנפגע.ת, או כשהמשיב\ פוגע הוזמן כדין ולא התייצב לדיון.

הבקשה לצו הרחקה והתקציר אינם כרוכים בתשלום אגרה.

תוקפו של צו הרחקה הינו כחצי שנה ובמידה והמטריד עובר עליו, ההליך הפלילי יכול להוביל לעד 3 שנות מאסר. ניתן להאריך ולחדש צו הרחקה במידה והאיום מהמטריד ממשיך לאחר שפג תוקפו של צו ההרחקה.

(https://www.gov.il/he/service/application_for_an_order_preventing_stalking_ex_parte .המאמר נכתב על ידי עדי כתר, מטפלת בגישות מבוססות רגש, התקשרות וחוויה

עריכתו נעשתה בשיתוף עם צוות הפסיכולוגיות של ארגון עוגן.Comments


bottom of page