top of page

הורות נרקיסיסטית / פסיכופתית בין הזנחה לשימוש: היכרות, זיהוי ודגשים לטיפול

מחיר 285 ש"ח


מרצה: עינב יולביץ', פסיכולוגית קלינית, מייסדת עוגן הורות היא משימה קשה, ואולי הקשה ביותר והארוכה ביותר שיידרש לה אדם לאורך חייו. הורות מכילה אין ספור רגעים ואין ספור צרכים שיש לתת להם מענה, ועל כן רק טבעי שייווצרו כשלים אמפתיים. קשר בין הורה לילדו יהיה תמיד פוטנציאל להשלכות ולקושי לשמור על גבולות נפשיים ברורים. ככל שההורה פחות בשל מבחינה נפשית יהיה הקושי בנפרדות מהותי יותר, ובהתאם – תפחת היכולת לראות את הילד ואת הצרכים שלו, ויגבר הצורך בשימוש בילד לצורך מילוי החסך ההורי. הורות מסוג זה פוגעת רבות בילדים החווים אותה ובקצה הרצף החמור של הפגיעה ישנה התעללות נפשית של ממש.


בסדרת הרצאות נלמד מה עומד בבסיס היחסים הפולשנים והמשתמשים הנקראים יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים. נעמיק בהבנת האישיות הפוגעת ביחסים אלה ובמאפייניה הנרקיסיסטיים והפרברטיים. נדבר על הדינמיקה ההורית הנרקיסיסטית הנעה על הרצף של בין הזנחה לשימוש, על מאפייני ההורות והפנים השונות לפגיעה ונתבונן על האופן בו הפגיעה משפיעה על ההתפתחות הנפשית של הילדים. לבסוף נדבר על נקודות עיקריות לטיפול בילדים ולהדרכת הורים.


פרטים נוספים:

  • שלושה שיעורים פרונטליים בזום אשר יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה למשך חודשיים

  • השיעורים ילוו במצגת ויכללו הרצאה, אמצעי המחשה שונים וזמן לדיון ושאלות

  • בכל שיעור יוצג תיאור מקרה

  • המפגשים יתקיימו בזום בימי שלישי בתאריכים ה-3.9, ה10.9 וה17.9 בין השעות 20:15-21:45

  • בקורס מושם דגש על טיפול בילדים והדרכת הורים

  • הקורס מתאים לאנשי מקצוע מתחום הטיפול

  • לפרטים נוספים ניתן להתקשר: איה: 054-8028308


* פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפות/ים

הורות נרקיסיסטית / פסיכופתית בין הזנחה לשימוש: היכרות, זיהוי ודגשים לטיפול
bottom of page