top of page

הפגיעה שאיננו רואים - אלימות פסיכולוגית במערכות יחסים
הרצאה לקהל הרחב / חברות / ועדי עובדים

הפגיעה שאיננו רואים - אלימות פסיכולוגית  במערכות יחסים
הרצאה לקהל הרחב / חברות / ועדי עובדים
bottom of page