top of page

המטפל הפוגע

הוא היה מטפל. לא, לא שרלטן ולא 'אלטרנטיבי'. מטפל עם תעודות והמלצות והכל.


לצד מה שנראה ונחווה המקצועיות ואמפטיה הופיעו עם הזמן ניואנסים מוזרים. לפעמים זה היה מבט, לשבריר שנייה. לפעמים טון או גוון קול.


במבט לאחור עדיין לא ברור לי מדוע הפחתתי בחשיבות הסימנים המוקדמים יותר.

את רוב הסיפור אני לא יכולה לספר מחשש שמישהו יזהה את הפרטים.

כשהגיעו האיומים הם נעשו תמיד בצורה שלא ניתן לתפוס את האדם במילים כי יוכל לטעון שלא פורש נכון.


כאשר הוא נבהל מחשש שנחשף יצא בבהירות צד מאוד אלים שבו והוא לא היסס להשתמש במידע שקבל עליי במסגרת הטיפול נגדי.


הייתי צריכה להסתיר הרבה מאוד מידע מהרבה מאוד אנשים כדי לצאת משם.


החוויה הייתה שהאדם שהייתי הכי אינטימית איתו והייתי רגילה לחשוב ולהרגיש בקול רם לידו היה גם אדם מאוד פוגעני.


טעיתי לחשוב שבגלל שהוא מטפל הוא כנראה מנהל את הצדדים הפוגעניים שבו כך שלא יגיעו לכדי פגיעה באחר. אך לא כך היה הדבר.

לאנשים כאלו קסם אישי רב ולא מן הנמנע שתקבל.י עליהם.ן הרבה המלצות ומילים טובות. הרי האנשים שנפגעו חוששים לדבר.


***הבהרה חשובה: לצערנו גם במקצועות הטיפול ישנם מטפלים/ות העלולים/ות להשתמש לרעה בעמדתם ולפגוע במטופלים/ות באופנים שונים. הווידוי הבא מתאר מצב כזה, וחשוב לנו להעלות מודעות גם לכך, ולעודד נפגעים/ות לפנות לעזרה. עם זאת, יש לציין כי רוב רובם של המטפלים/ות אינם כאלה, ומשקיעים את המיטב על מנת לסייע למטופלים/ות שלהם***Kommentare


bottom of page