top of page

כי אהבה זה לא מלחמה

אז הלכתי כי הבנתי שמגיע לי יותר

אז הלכתי כי אין טעם שעוד אשאר

אז הלכתי כי שברת לי את הלב

אז הלכתי כי לא יכלתי לעמוד יותר בכאב

אז הלכתי כי לא עמדת במילה

אז הלכתי כי לא קיבלתי תשובות לשאלה

אז הלכתי לא לפני שניסיתי להסביר

אז הלכתי אחרי שהפנמתי שאתה לא מבין


אז הלכתי כי לך זה בכלל לא כואב

אז הלכתי כי אתה לא מבין מה זה בכלל להיות אוהב

אז הלכתי כדי לנסות לבנות לי חיים

אז הלכתי כי הבנתי שאיתך אפסו הסיכויים


אז הלכתי כי העתיד חשוב לי יותר

אז הלכתי כי אני כבר לא מוכנה בכל פעם מחדש לוותר

אז הלכתי כי הבטחת שבמילה שלך תעמוד

אז הלכתי כי משכת אותי עוד ועוד


אז הלכתי כי אהבה זה לא מלחמה

אז הלכתי כי נמאס לי להיות זו שתמיד אשמה

אז הלכתי כי הבנת שאני כבר לא אתפשר

פשוט הלכתי כי הבנתי שמגיע לי יותר


הלכתי כי הבנתי שצריך פשוט להפסיק להאמין


אז הלכתי .....
Comments


bottom of page