top of page

"לא יכולתי לעשות עם זה כלום": תנועה והיעדר תנועה בטיפול בנפגעי/ות התעללות נפשית

סדנה בת שלושה מפגשים עם ד"ר הדס הרמתי

עלות הסדנה 265 ש"חהסדנה תועבר על ידי ד"ר הדס הרמתי, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית


המפגשים יתקיימו בזום בתאריכים בתאריכים 17.1.24, 24.1.23 ו-31.1.23, בשעות 20:15-21:45


המפגשים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה במשך חצי שנה מקיום הסדנהלפרטים נוספים ניתן להתקשר לאיה: 054-8028308

"לא יכולתי לעשות עם זה כלום": תנועה והיעדר תנועה בטיפול בנפגעי/ות התעללות נפשית

עינב יולביץ' מארחת את ד"ר הדס הרמתי לסדנה בת שלושה מפגשים. הסדנה תעסוק בתנועה והעדר תנועה בטיפול בנפגעי/ות אלימות נפשית. נתייחס למצבי תקיעות וחוסר אונים שחווים מטפלים אל מול האני הקפוא בתוך קשרים מתעללים נפשית, נדבר על הבושה המביאה לקיפאון וממיתה את היכולת לתשוקה ולאהבה ונברר מה יכול לעזור להרחיב תנועה פנימית ובינאישית בטיפול.


המפגשים ייערכו לפי המתווה הבא:


מפגש 1

במפגש הראשון נכיר חלקים מעבודתה של ג'ודי דיוויס עם נפגעי ונפגעות התעללות נפשית בילדות. במיוחד נפנה לחלקים בהם היא עוסקת בהתהוות הבושה והשלכותיה הקטסטרופליות על הנפש. באמצעות תובנות שהנחילו לנו ברומברג, ויניקוט, קוהוט וביון, נכיר זוויות מבט שונות לגבי הבושה, וננסה להבחין בינה לבין תחושות דומות (כגון אשמה) ומנוגדות (תשוקה). נראה איך ומדוע הבושה עלולה להוביל לקיפאון של תהליכי  העבודה האנליטית ולהמית את היכולת לתקווה, תשוקה ואהבה. נלווה את הדיון בשני סיפורים טיפוליים שבכל אחד מהם הזוג מטפלת-מטופלת התמודד באופן שונה עם סוגיות אלו.


מפגש 2

מפגש זה יעסוק ברוע, סוכניו וקורבנותיו. נפתח בעבודותיהם של בולאס על מבנה הרוע, ופרייד על טראומת הבגידה, וכן בתובנותיהם של כותבים אחרים (פיליפ ברומברג, דנה אמיר, רינה לזר, בועז שלגי ודני לוי) כבסיס להבנת ארבע אופנויות שונות של התמודדות עם טראומות בהתקשרות: פרוורסיה, דיסוציאציה, אבל תקין ואבל פתולוגי (מלאנכוליה).


מפגש 3

מפגש זה יוקדש לתקווה ולאהבה במובנן הפעיל,  שלעולם לא מתאפשר בתהליך פנים נפשי בין אדם לעצמו, אלא רק מתוך מערכת יחסים יוצרת. נדון באפשרות למעבר מעמדה פאסיבית, שממוקדת בגורל הקשה מנשוא של קורבנות התעללות נפשית, לעמדה אקטיבית ויוצרת של הזוג האנליטי. בחלק זה נתמקד באהבה כתופעה שאינה רגשית בלבד, אלא היא בראש וראשונה פעולה, עשייה, אקט עיקש ונוכח במערכת יחסים מורכבת שאינה סימטרית. לצורך כך ניעזר בחשיבתם של לואיס ארון וגלית אטלס, המדברים על הזוג האנליטי היוצר עתיד, רועי סמנה שמתייחס לפונקציית העיתוד, מארי מורגן שעוסקת בזוג היצירתי, ובמושג האהבה האנליטית של ג'ודי דיוויס. כמו-כן ניעזר בראייתם של ג'ניפר פרייד ואריך פרום את אמנות האהבה והחמלה, ונחשוב בעזרתם על דוגמאות מהספרות, השירה והקליניקה.

bottom of page