top of page
jess-bailey-X5gDoysLbBc-unsplash.jpg

קורסים והרצאות

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash.jpg

קורס: יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים

האלימות הבלתי נראית 

לנפגעות/ים, בני משפחה ואנשי מקצוע

קורס העמקה מוקלט המתאים לנפגעים/ות, לבני משפחה ולאנשי מקצוע כגון: עורכי דין, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, רופאים  (שאינם פסיכיאטרים), שופטים, יועצים חינוכיים, מנהלים ומנהלי כח אדם

Image by Reina Lovefull

היבטים בטיפול בנפגעי/ות טראומה ביחסים קרובים

סדרת הרצאות

סדרת הרצאות למטפלות/ים בנושאים הרלוונטיים לטראומה ביחסים קרובים. ההרצאות יעסקו בשאלות מהויות כגון, מדוע הנפגעו/תים נשארות/ים בקשרים פוגעניים, דילמת הסליחה ללא חרטה מצד הפוגע, מצבי סיכון ודרכים להתמודד עימם, שיקום הערך העצמי לאחר קשרים פוגעניים, והתמודדות עם פרידה מבן/בת זוג פוגעניים והורת משותפת לאחר גירושין. 

ניתן לרכוש את הסדרה כולה או כל הרצאה בנפרד.

pexels-sharon-mccutcheon-1148399.jpg

קורס: יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים

האלימות הבלתי נראית

קורס למטפלות/ים בעלות תואר שני טיפולי

 קורס מקוון ומוקלט המתאים  למטפלות/ים בעלות תואר שני טיפולי: פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קלינים, עובדים סוציאלים ומטפלים באומנות בעלי תואר שני

Image by Douglas Lopez

הרצאות

ידע מעניק כוחות רבים במשימה הקשה של התמודדות עם אלימות פסיכולוגית. ישנה משמעות רבה לשמיעת הידע ממקור מקצועי ואנושי. על מנת להעביר את הידע אנו מקיימות הרצאות בתשלום לקהל הרחב, לחברות ולמטפלים באמצעות הזום, או בהרצאה פרונטלית

bottom of page