jess-bailey-X5gDoysLbBc-unsplash.jpg

קורסים והרצאות

Image by Douglas Lopez

הרצאות

ידע מעניק כוחות רבים במשימה הקשה של התמודדות עם אלימות פסיכולוגית. ישנה משמעות רבה לשמיעת הידע ממקור מקצועי ואנושי. על מנת להעביר את הידע אנו מקיימות הרצאות בתשלום לקהל הרחב, לחברות ולמטפלים באמצעות הזום, או בהרצאה פרונטלית

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash.jpg

קורס: יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים

האלימות הבלתי נראית 

לנפגעות/ים, בני משפחה ואנשי מקצוע

קורס העמקה מוקלט המתאים לנפגעים/ות, לבני משפחה ולאנשי מקצוע כגון: עורכי דין, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, רופאים  (שאינם פסיכיאטרים), שופטים, יועצים חינוכיים, מנהלים ומנהלי כח אדם

pexels-sharon-mccutcheon-1148399.jpg

קורס: יחסים נרקיסיסטיים/פסיכופתיים

האלימות הבלתי נראית

קורס למטפלות/ים בעלות תואר שני טיפולי

 קורס מקוון ומוקלט המתאים  למטפלות/ים בעלות תואר שני טיפולי: פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קלינים, עובדים סוציאלים ומטפלים באומנות בעלי תואר שני