top of page
Image by Nathan Oakley

מטפלות בתחום

 ברשימה זו מטפלות מנוסות בעלות ידע בתחום היחסים הנרקיסיסטים/פסיכופתיים

Residential Library

מטפלות בוגרות ההכשרה של עוגן

ברשימה זו מטפלות מנוסות בוגרות קורס ההכשרה של עוגן

מטרתנו הינה העלאת מודעות. המידע באתר אינו מהווה תחליף לטיפול או ידע משפטי, פנייה לאנשי מקצוע הינה באחריות הפונה בלבד 

כל הזכויות שמורות לעוגן - פסיכולוגיות למען נפגעי/ות התעללות נרקיסיסטית פסיכופתית

ogen7733@gmail.com ניתן לפנות אלינו במייל

bottom of page