Image by Nathan Oakley

מטפלות בתחום

 ברשימה זו מטפלות מנוסות בעלות ידע בתחום היחסים הנרקיסיסטים/פסיכופתיים

Residential Library

מטפלות בוגרות ההכשרה של עוגן

ברשימה זו מטפלות מנוסות בוגרות קורס ההכשרה של עוגן